ޚަބަރު

ވޮމެންސް ކައުންސިލް ކަޕް 2023 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގޮމަ ޓީމުން ހޯދައިފި

ވޮމެންސް ކައުންސިލް ކަޕް 2023 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގޮމަ ޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ.

ގޮމަ ޓީމުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ 21 ޑިސެންބަރު 2023 ވަނަ ދުވަހު ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގައި ކަނބާ ޓީމާއި ވާދަކޮށްގެންނެވެ،