ޚަބަރު

ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލު 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޕޯޓްފޯލިއޯ ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމުގެ ކިޔެވުން ނިމި ޕޯޓްފޯލިއޯ ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ 20 ޑިސެންބަރު 2023 ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:30 ގައި ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލުގައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލުގައި ތައުލީމު ހާޞިލްކުރަމުންދާ ބޭބީ ނާސަރީ އަދި ނާސަރީ ދަރިވަރުންނަށް ޕޯޓްފޯލިއޯ ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.