ބޮލަކަށް 292.88ރ. ގެ މަގުން ފިތުރު ޒަކާތް ބަހައި ނިންމައިފި

ބޮލަކަށް 292.88ރ. ގެ މަގުން މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ބަހައި ނިންމައިފިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަހާފައިވަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލައި މިއިދާރާއަށް ފޮނުވި ލިސްޓަށެވެ. އެގޮތުން އެ ލިސްޓްގައި ފަގީރުންގެ ގޮތުގައި 44 މީހުން ހިމެނެއެވެ.

މިއަހަރު މި އިދާރާއަށް ޒަކާތުގެ ފައިސާ ދައްކާފައި 625 މީހުންކަމަށްވާއިރު ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު މިއިދާރާއަށް ލިބިފައިވަނީ 12887.00 ރުފިޔާއެވެ.