ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން ތައާރަފްވުމަށް ކުރިނބީއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން ތައާރަފްވުމަށް ކުރިނބީއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ވަނީ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. އަދި ރަށުގެ ރައްތިތުންނާއިވެސް ބައްދަލުކޮށްފައި ވެއެވެ.