ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޕޯޓްފޯލިއޯ ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލުގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމުގެ ކިޔެވުން ނިމި ޕޯޓްފޯލިއޯ ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ 7 ޖޫން 2018 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:15 ގައި ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލުގައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލުގައި ތައުލީމު ހާޞިލްކުރަމުންދާ ބޭބީ ނާސަރީ އަދި ނާސަރީ ދަރިވަރުންނަށް ޕޯޓްފޯލިއޯ ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.

ފޮޓޯ ގެލެރީ : click here

ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލުގެ ދެވަނަޓާމުގެ ކިޔެވުން ފެށޭނީ 18 ޖޫން 2018 ގައެވެ.