ކައުންސިލް ކަޕްގައި ހަތަރު ޓީމުން ބައިވެރިވެއްޖެ

މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ކައުންސިލް ކަޕް 2018 ގައި ހަތަރު ޓީމުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމްތަކަކީ އެފް.ސީ ސަވައިވާރސް، އެފް.ސީ ވައިކިންގްސް، އެފް.ސީ ރައިނޯސް، އަދި ވާހޯކްސް އެވެ. މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ އެއްބުރަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެޓީމް ފައިނަލްގައި ކުޅޭ ގޮތަށެވެ.

މުބާރާތް ފަށާ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އެފް.ސީ ރައިނޯސް އަދި ވާހޯކްސް އެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަކީ ވާހޯކްސް އެވެ.

މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 10،000 (ދިހަހާސް) ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމުބާރާތަކީ ކުރިނބީގައި ބާއްވާތާ އެންމެ ދުވަސްވީ އަދި އެންމެ ފޯރިގަދަ ކުޅިވަރު މުބާރާތެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޑިސެމްބަރް މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ ތާވަލް

25.11.2018 ވާހޯކްސް އެފްސީ ރައިނޯސް
26.11.2018 އެފްސީ ވައިކިންގްސް ސަވައިވާސް
27.11.2018 ވާހޯކްސް ސަވައިވާސް
28.11.2018 އެފްސީ ރައިނޯސް އެފްސީ ވައިކިންގްސް
29.11.2018 އެފްސީ ވައިކިންގްސް ވާހޯކްސް
30.11.2018 އެފްސީ ރައިނޯސް ސަވައިވާސް
02.12.2018 ފައިނަލް މެޗު