ކައުންސިލް ކަޕުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި، މިއަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 15 ހާސް ރުފިޔާ

މިއަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކައުންސިލް ކަޕަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ނޮވެމްބަރ މަހު ކުރިނބީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ފުޓްބޯޅަ

Read more

ފާއިތުވެދިޔަ 2 އަހަރު ލޯކަލް ކައުންސިލް ރޭންކިންގެ ހދ.އަތޮޅުން އެއްވަނައިގައި ކުރިނބީ ކައުންސިލް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ރޭންކިންގް އިއްޔެ އެލްޖީއޭގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށްފައިވާއިރު ހދ.އަތޮޅުން ފާއިތުވެދިޔަ 2 އަހަރުވެސް އެއްވަނަ ލިބިފައިވަނީ ކުރިނބީ ކައުންސިލަށްކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން އެލްޖީއޭއިން އިއްޔެ އާންމުކޮށްފައިވަނީ

Read more
ކޮޕީރައިޓް © 2019، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް